Nhảy đến nội dung
x

Thông tin tuyển dụng của Cty CMC Sài Gòn

Yêu cầu: SInh viên Cao đẳng chuẩn bị tốt nghiệp hoặc đang thực tập

Liên hệ: gửi Cv qua email: dzoanthanh@gmail.com


CMC Sài Gòn

Thẻ