Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

Ban Cao Đẳng - Đại Học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là trường Công lập trực thuộc Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam đào tạo đa bậc từ sơ cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng thực hành, cao đẳng, đại học, sau đại học (cao học, tiến sĩ); là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Để thực hiện sứ mạng chính trị của Trường là “đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho giai cấp công nhân của thành phố; phát triển nguồn nhân lực cho nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”, Trường luôn xây dựng, củng cố và phát triển bậc đào tạo giáo dục nghề nghiệp từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng

Chi tiết
Trụ sở chính

Hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và mục tiêu

Lịch sử hình thành và mục tiêu

Từ Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng đến TDTU với những cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Trường

Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

Sứ mạng và mục tiêu của TDTU là kim chỉ nam cho các chiến lược và kế hoạch phát triển từng giai đoạn mà Trường xây dựng

Thành tích và chứng nhận

Thành tích và chứng nhận

Xếp hạng QS-Stars 3 sao, Top 200 trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới, Huân chương Lao động hạng nhất,  ...