Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Khối lớp 16CY,175,176,185,186 - Lịch thi kết thúc môn (lần 1 , lần 2) - Học kỳ 1/2018-2019

Lưu ý:

- HSSV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút. 

- HSSV vào trễ sau 15 phút khi bắt đầu tính giờ làm bài sẽ không được vào thi.

- Lệ phí thi lại lần 2 là 20.000 đồng/môn; đóng trực tiếp ngay tại phòng thi. 

- Thời điểm nộp đơn phúc khảo, khiếu nại điểm thi (tải đơn tại đây): trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố điểm thi