Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học đối với HSSV bậc Cao đẳng, Trung cấp áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2017 trở về sau

1/ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh (Không áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với Sinh viên ngành Tiếng Anh)

a. Chuẩn đầu ra 

STT

Bậc đào tạo

Chuẩn đầu ra từ sau năm 2017

1

Trung cấp

Tương đương TOEIC 250

Chứng chỉ A1 (CEFR)/KET 100

2

Cao đẳng

Tương đươngTOEIC 350

 Chứng chỉ A2 (CEFR)/KET 120

b. Chương trình đào tạo chính thức:

  • Chương trình tiếng Anh chính thức đối với trình độ cao đẳng và trung cấp gồm 02 học phần được quy định tại Bảng 1.
  • Thời lượng học cho mỗi học phần: học tập trung tại lớp 75 tiết; học trực tuyến E-learning 25 tiết và một số hoạt động ngoại khóa bổ trợ khác do ngành/bộ môn tổ chức.

c. Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa

  • HSSV khi nhập học sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đầu khóa dựa trên đề thi của KET.
  • Cấp độ xếp lớp của HSSV được căn cứ vào kết quả của lớp thi xếp lớp hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn do HSSV nộp dựa vào quy định ở bảng 1 và bảng 2.
  • HSSV không tham gia kỳ thi đánh giá năng lực và không có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn để được xét miễn sẽ phải học lớp tiếng Anh bổ sung thêm trước khi vào học chương trình chính thức.

Bảng 1: Cấp độ xếp lớp từ kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

Tên học phần

Điểm thi

xếp lớp

Số tiết học

 
 

Anh văn giao tiếp

E-learning

 

BẬC TRUNG CẤP

 

Tiếng Anh 0 – dự bị

< 5

45

25

 

Tiếng Anh 1 – chính thức

≥ 5

75

25

 

Tiếng Anh 2 – chính thức

 

75

25

 

BẬC CAO ĐẲNG

 

Tiếng Anh 0 – dự bị

< 5

45

25

 

Tiếng Anh 1- dự bị

≥ 5

75

25

 

Tiếng Anh 2- chính thức

 ≥ 6.5

75

25

 

Tiếng Anh 3- chính thức

 

75

25

 

 

Bảng 2: Thang điểm xét miễn do nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

          TOEIC

CEFR

IELTS

Cambridge Exam

Học phần được miễn

≥ 200

 

 

 

Tiếng Anh 1

≥ 250

A1

 

KET ≥ 100

Tiêng Anh 1,2

≥ 350

A2

≥ 3.5

KET ≥ 120

Tiếng Anh 1,2,3

 

2/ Chuẩn đầu ra Tin học (Không áp dụng chuẩn đầu ra Tin học các ngành: Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính) và ngành Thiết kế đồ họa)

  • Chuẩn đầu ra là chứng chỉ “Tin học đạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản”.
  • HSSV phải đạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thì được Nhà trường cấp phát bằng tốt nghiệp.