Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nghỉ Tết dương lịch và Tết nguyên đán Kỷ Hợi (2019)

Căn cứ vào Thông báo  số 2480/2018/TĐT-TB ngày 28/11/2018 của Trường  ĐH Tôn Đức Thắng về việc nghỉ Tết dương lịch và Tết nguyên đán Kỷ Hợi; Ban CĐTH - TCCN thông báo đến toàn thể học sinh - sinh viên thời gian nghỉ Tết dương lịch và Tết nguyên đán Kỷ Hợi (2019) như sau:

1.       Tết Dương lịch: Học sinh - sinh viên được nghỉ Lễ 01 ngày Thứ ba (01/01/2019); các ngày khác thực hiện theo thời khóa biểu đã xếp.

2.       Tết nguyên đán Kỷ Hợi:

-         Học sinh – sinh viên được nghỉ học từ thứ Hai, ngày 28/01/2019 (23 tháng Chạp) đến hết Chủ nhật ngày 10/02/2019 (Mồng 06 tháng Giêng).

-         Ngày 11/02/2019 Học sinh – sinh viên đi học lại theo thời khóa biểu.