Nhảy đến nội dung
x

[TC 3 năm] Khối lớp 15CH103; 15CD103; 15CL103; 15CS103 - Kết quả thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp dự kiến - Đợt thi tháng 9/2018

Lưu ý: 

- Thời gian nộp đơn phúc khảo điểm (mẫu đơn tải tại đây) và phản hồi danh sách xét tốt nghiệp dự kiến: từ ngày 10/10 đến hết ngày 16/10/2018.

- Thời gian công bố danh sách xét tốt nghiệp chính thức: từ ngày 25/10/2018

- Học sinh đăng ký thi lại tốt nghiệp nộp đơn (mẫu đơn tải tại đây) tại Phòng đào tạo 010 (gặp cô Hiền) đến hết ngày 31/10/2018. Thông tin chi tiết xem tại thông báo "TC - Khối lớp 14C15C,16C - Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2018"