Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Lịch thi tốt nghiệp, danh sách chính thức dự thi và phân bố phòng thi - Đợt thi tháng 12/2018

1/ Lịch thi tốt nghiệp

TT NGÀY THI  THỨ GIỜ THI MÔN THI NGÀNH THI
1 5/12/2018 13h00 Thực hành nghề _ Lập trình máy tính (bảo vệ đồ án)
_ Quản trị mạng máy tính
_ Quản lý và kinh doanh khách sạn
2 6/12/2018 Năm 7h30 Chính trị _ Tất cả các ngành
3 6/12/2018 Năm 13h00 Thực hành nghề _Kế toán doanh nghiệp
_Điện công nghiệp
_Điện lạnh
_Quản lý và bán hàng siêu thị
4 7/12/2018 Sáu 7h30 Lý thuyết nghề _ Tất cả các ngành (ngoại trừ ngành Thiết kế đồ họa)
5 12/12/2018 13h00 Thực hành nghề + Lý thuyết nghề
 (Bảo vệ đồ án và tiểu luận)
_ Thiết kế đồ họa

Lưu ý:

- HSSV có mặt trước giờ thi 30 phút

- Xuất trình thẻ HSSV hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi vào phòng thi

- Mặc trang phục nghề nghiệp theo đúng quy định của Trường

2/ Danh sách chính thức dự thi và phân bố phòng thi (xem tại file đính kèm)

3/ Thời gian tối đa để hoàn thành các môn thi tốt nghiệp

- Thời gian tối đa để bảo lưu điểm thi tốt nghiệp và hoàn thành các môn thi tốt nghiệp; được tính từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lần thứ nhất là:

   + 04 năm đối với trình độ cao đẳng

   + 03 năm đối với trình độ trung cấp và số lần được dự thi lại môn thi tốt nghiệp có điểm dưới 5.0 là không quá 03 lần ở các kỳ thi tốt nghiệp khác trong thời hạn quy định.