Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Khối lớp 176,175, Khóa cũ - Thông báo đăng ký học trả nợ môn chung với lịch học học kỳ 1/2018-2019 của Khối lớp 186 chính quy

1. Đối tượng đăng ký
- Tất cả học sinh - sinh viên có kết quả là "Không đạt" môn. 

2. Kế hoạch tổ chức
- Danh mục môn đăng ký và Thời khóa biểu học: xem tại đây http://caodang.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/cd-khoa-moi-nhap-hoc-nam-2018-khoi-lop-186-thoi-khoa-bieu-va-danh-sach-chia-nhom-hoc

- Thời gian đăng ký: đến hết ngày 22/10/2018 tại Phòng 010 (gặp cô Hiền)
- Thời gian đóng tiền: từ ngày 29/10/2018 đến hết ngày 2/11/2018 tại Phòng trực trước cổng trường (gặp cô Mai)
3. Lưu ý

- HSSV xem kỹ thời khóa biểu học của Khối lớp 186 để đăng ký chọn lớp/nhóm học không bị trùng với lịch học chính khóa của HSSV.

- HSSV đi học đầy đủ và làm bài kiểm tra, thi theo lịch của Khối lớp 186