Nhảy đến nội dung
x

[CĐ] Khối lớp 186 - Thông báo về việc nộp bổ sung kết quả khám sức khỏe đầu khóa

  • Căn cứ quyết định số 1913/2017/TDT-QĐ ngày 12/10/2017 về việc ban hành quy chế công tác sinh viên và quyết định số 2097/2018/TDT-QĐ ngày 17/10/2018 về việc điều chỉnh qui chế công tác sinh viên.
  • Căn cứ thông báo số 116/2018/TB-TCCN, ngày 25/10/2018 về việc điều động sinh viên khám sức khỏe đầu khóa.

       Ban cao đẳng thực hành thông báo đến những sinh viên chưa khám sức khỏe (danh sách đính kèm) theo thông báo trên phải tự liên hệ các cơ sở y tế để khám sức khỏe, tự túc về kinh phí và nộp kết quả khám sức khỏe về cho bộ phận công tác sinh viên (thầy Hoàng Em) tại phòng 010, cơ sở 98 Ngô Tất Tố từ nay đến hết ngày 22/12/2018.

      Sau thời hạn trên những sinh viên không nộp kết quả khám sức khỏe về Trường sẽ bị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo và bị trừ điểm rèn luyện vì không tuân theo quy định khám sức khỏe đầu khóa.