Nhảy đến nội dung
x

[CĐ] Khóa mới nhập học năm 2018 (Khối lớp 186) - Thông báo tổ chức chuyên đề "Giáo dục an toàn giao thông"

Thực hiện hướng dẫn của Bộ lao động thương binh xã hội về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên; Giúp sinh viên  hiu rõ một số qui định của luật giao thông có liên quan đến đời sống; Giúp sinh viên nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của luật giao thông. Ban cao đẳng triển khai chuyên đề “Giáo dục an toàn giao thông” “chương trình Chăm sóc và thay nhớt xe miễn phí” cho toàn bộ sinh viên như sau:

  • Thời gian: từ 7h10 đến 11h30 - thứ 5 - ngày 11/10/2018

  • Địa điểm:  hội trường lầu 5 phòng 505.

  • Đối tượng tham gia: toàn thể sinh viên khối lớp 186 không có giờ học vào ngày tổ chức.

  • Trợ lý công tác học sinh - sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm thông báo đến toàn thể sinh viên không có giờ học tham gia và có trách nhiệm điểm danh sinh viên tham dự để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện.