Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Lịch ôn thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng, bậc Trung cấp năm 2018 (Không áp dụng cho các lớp 15CD103; 15CL103; 15CD103; 15CS103)

1. Đây là lớp ôn tập thi tốt nghiệp chính thức và duy nhất trong năm 2018 . Các lớp 15CS103; 15CD103; 15CL103 và 15CH103 sẽ tổ chức lịch ôn thi tốt nghiệp vào đợt sau, dự kiến công bố lịch vào ngày 1/9/2018
2. Lịch học bắt đầu 16/07 --> 27/07/2018
3. Công bố danh sách dự kiến thi tốt nghiệp để học sinh phản hồi: từ 16/07/2018 đến 21/07/2018
4. Lệ phí thi tốt nghiệp:  250.000đồng/môn Chính trị; 350.000đ/môn Lý thuyết nghề; 350.000 đồng/môn Thực hành nghề
5. Lệ phí in bằng + làm bìa tốt nghiệp: 60. 000đ  
6. Thời gian đóng tiền:   16/07--> 27/07/2018  (trừ thứ 7, CN)
7. Lịch thi tốt nghiệp:     dự kiến 16,17/08/2018
8. HSSV mặc trang phục nghề nghiệp của Trường khi đi học
9. Ca học:   Buổi sáng:        Ca 1: 7h15-9h10; Ca 2: 9h30-11h20;       
    Buổi chiều:       Ca 3: 12h30-14h25; Ca 4: 14h45-16h35              
TT LỚP  TÊN MÔN HỌC Số tiết NGÀY ÔN  THỨ CA PHÒNG GIÁO VIÊN 
MÔN CHÍNH TRỊ 
1 16CN101+15CN103+15CT403 +16CH101+16CK101 + 16CY101+16CT401 Chính trị 10 26,28/07/2018 5,7 3,4 201 Vũ Mạnh Cường
2 15NT301+15NT401+15ND101 +16CD101+15NK101+15NL101 Chính trị 10 23,25/07/2018 2,4 3,4 201 Vũ Mạnh Cường
NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
1  16CH101+ Khóa cũ Tiểu  luận tốt nghiệp  Học sinh liên hệ cô Hằng ngày 16/07/2018 lúc 8h00 tại phòng 004 hướng dẫn
2  16CH101+ Khóa cũ Đồ án tốt nghiệp 
NGÀNH QUẢN LÝ & KINH DOANH KHÁCH SẠN
1 15CN103+ 16CN101 +Khóa cũ Lý thuyết tổng hợp 15 23,25,27/07/2018 2,4,6 3,4 302 Duyên, Nhung, Cường
2 16CN 101 - Nhóm 1 Thực hành chuyên ngành 10 18,20/07/2018 4,6 3,4 003 Trần Thị Bích Duyên
3 16CN 101 Thực hành chuyên ngành 5 23/07/2018 2 1,2 003 Vũ Mạnh Cường
4 15CN103 Thực hành chuyên ngành 15 24,26,28/07/2018 3,5,7 1,2 003 C.Duyên + T.Cường
NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
1 15NT401+ Khóa cũ Lý thuyết tổng hợp 15 16,18,20/07/2018 2,4,6 1,2 203 Lê Viết Thanh
2 15NT401+ Khóa cũ Thực hành chuyên ngành 15 23,25,27/07/2018 2,4,6 1,2 203 Lê Viết Thanh
NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
1 15CT403+16CT401 Lý thuyết tổng hợp 15 16,18,20/07/2018 2,4,6 1,2 204 Nguyễn Việt Hùng
2 15CT403+16CT401 Thực hành chuyên ngành 15 23,25,27/07/2018 2,4,6 1,2 204 Nguyễn Việt Hùng
NGÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
1 15NT301+ Khóa cũ Lý thuyết tổng hợp SV-HS liên hệ thầy Doãn Thanh hướng dẫn đề tài
2 15NT301+ Khóa cũ Thực hành chuyên ngành
NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP + ĐIỆN CN -DD
1 15ND101+ 16CD101+ Khóa cũ Lý thuyết tổng hợp 15 24,26,28/07/2018 3,5,7 1,2 301 Trần Ngọc Bình
2 15ND101+ 16CD101+ Khóa cũ Thực hành chuyên ngành 15 23,25,27/07/2018 2,4,6 1,2 001 Trần Ngọc Bình
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
1 15NK101+16CK101+ Khóa cũ Lý thuyết tổng hợp 15 17,19,21/07/2018 3,5,7 1,2 301 Hồ Thanh Thảo
2 15NK101+ Khóa cũ Lý thuyết tổng hợp 10 24,26/07/2018 3,5 1,2 302 Hồ Thanh Thảo
3 15NK101+16CK101+ Khóa cũ Thực hành chuyên ngành 15 16,18,20/07/2018 2,4,6 1,2 302 Hồ Thanh Thảo
4 15NK101+ Khóa cũ Thực hành chuyên ngành 10 27,28/07/2018 6,7 1,2 302 Hồ Thanh Thảo
NGÀNH KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KK 
1 15NL101+ Khóa cũ Lý thuyết tổng hợp 10 16,18/07/2018 2,4 1,2 104 Đào Huy Tuấn 
2 15NL101+ Khóa cũ Thực hành chuyên ngành 10 16,18/07/2018 2,4 3,4 104 Đào Huy Tuấn 
NGÀNH TẠO MẪU & CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
1 15CY103+16CY101+ Khóa cũ  Lý thuyết tổng hợp 15 16,18,20/07/2018 2,4,6 1,2 407 Nguyễn Thị Thẩm Mỹ
2 15CY103+16CY101+ Khóa cũ  Thực hành chuyên ngành 15 23,25,27/07/2018 2,4,6 1,2 407 Nguyễn Thị Thẩm Mỹ