Nhảy đến nội dung
x
[TC 3 năm] Khối lớp 15CD103; 15CH103; 15CL103; 15CS103 - Danh sách chính thức dự thi tốt nghiệp + Phân bố phòng thi + Lịch thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 9/2018

1/ Danh sách chính thức dự thi và phân bố phòng thi (xem chi tiết ở file đính kèm)

2/ Lịch thi tốt nghiệp

[CĐ,TC] Kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến) - Đợt thi tháng 8/2018

- Thời gian công bố danh sách xét tốt nghiệp dự kiến: từ ngày 10/9/2018

- Thời gian phản hồi danh sách xét tốt nghiệp dự kiến: từ ngày 10/9 đến hết ngày 17/9/2018

- Thời gian công bố danh sách xét tốt nghiệp chính thức: từ ngày 21/9/2018

[TC 3 năm] Khối lớp 15CD103, 15CL103, 15CH103, 15CS013 - Danh sách xét dự kiến đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 9/2018

Lưu ý:

- Thời hạn phản hồi danh sách đủ điều kiện dự thi: đến hết ngày 14/8/2018 tại Phòng 010 (gặp cô Hiền hoặc thầy Lương)

 

[CĐ,TC] Kết quả dự kiến xét học vụ năm học 2017-2018

Lưu ý:

- Thời hạn phản hồi kết quả xét học vụ: đến hết ngày 14/9/2018 tại Phòng đào tạo 010 (gặp cô Hiền hoặc thầy Lương)

- Thời hạn công bố kết quả xét học vụ chính thức: ngày 20/9/2018 

[CĐ,TC] Kết quả điểm thi tốt nghiệp - Đợt tháng 8.2018

- Thời gian nhận đơn phúc khảo điểm thi: từ ngày 4/9 đến hết ngày 8/9/2018 tại Phòng 010 (mẫu đơn phúc khảo tải tại đây)

- Thời gian công bố kết quả chấm điểm phúc khảo: từ ngày 17/9/2018

- Thời gian công bố danh sách xét tốt nghiệp dự kiến: từ ngày 10/9/2018

[CĐ,TC] Danh sách xét điều kiện dự thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng và bậc Trung cấp - Đợt thi tháng 8/2018 (cập nhật dữ liệu đến ngày 27.7.2018)

Lưu ý: HSSV có ý kiến phản hồi về danh sách xét điều kiện dự thi này vui lòng liên hệ Phòng đào tạo (010) hoặc qua số điện thoại 028.38405791. Thời hạn phản hồi là đến hết ngày 30/7/2018. 

 

Subscribe to Xử lý học vụ-Tốt nghiệp