Nhảy đến nội dung
x
[CĐ,TC] Danh sách xét điều kiện dự thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng và bậc Trung cấp - Đợt thi tháng 8/2018 (cập nhật dữ liệu đến ngày 20.7.2018)

Lưu ý: 

1/ HSSV đang học Giáo dục quốc phòng 1, Quốc phòng 2 và học vét đợt tháng 7/2018 sẽ được xét bổ sung điều kiện dự thi tốt nghiệp ngay khi có kết quả học. 

2/ HSSV có ý kiến phản hồi về danh sách xét điều kiện dự thi này vui lòng liên hệ Phòng đào tạo (010) hoặc qua số điện thoại 028.38405791. Thời hạn phản hồi là đến hết ngày 26/7/2018. 

 

Subscribe to Xử lý học vụ-Tốt nghiệp