Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Đợt tháng 7.2018

1/ Đối tượng đăng ký:

  • Học sinh, sinh viên các Khối lớp 15C, 15N, 16C và các khóa cũ chưa hoàn thành chuẩn đầu ra Tin học
  • Học sinh, sinh viên các Khối lớp 175, 176 (ngoài trừ sinh viên ngành Tin học và Thiết kế đồ họa) đã học xong môn Tin học, đăng ký thi để hoàn tất chuẩn đầu ra Tin học. 

2/ Đóng tiền ôn tập & thi:

[CĐ,TC] Khối lớp 176,175 - Thông báo đăng ký học trả nợ môn ở học kỳ hè - đợt tháng 7 và tháng 8/2018
[CĐ,TC] Khối lớp 176,175 - Thông báo đăng ký học trả nợ môn ở học kỳ hè - đợt tháng 7 và tháng 8/2018
Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2018

Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh - sinh viên về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2018 như sau:
1/ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Học sinh - sinh viên được nghỉ  01 ngày vào Thứ 4 ngày 25/4/2018
2/ Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5): Học sinh – sinh viên được nghỉ 02 ngày, từ ngày 30/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018
Các ngày khác, HSSV thực hiện theo thời khóa biểu đã phân công.

Subscribe to Thông báo